Inne działania

Warszawa: Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne
[2008-07-10]

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności . 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń z art. 57 Konstytucji RP i art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w zakresie w jakim przepis ten penalizuje zwoływanie zgromadzenia spontanicznego bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczenie zgromadzeniu spontanicznemu, a więc takiemu zgromadzeniu, którego wcześniejsze zgłoszenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od organizatora, a odbycie zgromadzenia w innym terminie byłoby bezcelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.


Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:

Teresa Liszcz - przewodnicząca

Ewa Łętowska - sprawozdawca

Marek Kotlinowski

Marek Mazurkiewicz

Janusz Niemcewicz


Sygnatura: P 15/08

Termin: 10 VII, godz. 9.00

Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie IV Wydział Grodzki


www.trybunal.gov.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl