Inne działania

Światowy Dzień Godnej Pracy - 7 października 2008 r.
[2008-10-07]Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), wraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC) dzień 7 października 2008 r. ustanawiają "Światowym Dniem Godnej Pracy".


Główne postulaty::

* Poszanowanie dla prawa w miejscu pracy
* Solidarność pracownicza
* Zwalczanie ubóstwa i nierówności

Strona internetowa kampanii:

www.wddw.org


-----


W Polsce do kampanii przyłączyły się dwie centrale związkowe, współdziałające w ETUC: OPZZ i "Solidarność".OPZZ

Program seminarium w ramach "Światowego Dnia Godnej Pracy"

Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych

"Polscy pracownicy – warunki pracy, płacy i poziom życia"

siedziba OPZZ, Warszawa, dn. 7 października 2008 r.


11:00 – 11:15

Powitanie uczestników: Jan Guz – przewodniczący OPZZ


11:15 – 11:45

"Sytuacja materialna gospodarstw domowych na podstawie statystyki dochodów przypadających na 1 osobę" – prof. dr hab. Hanna Kuzińska – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego


11:45 – 12:15

"Przestrzeganie praw pracowniczych i związkowych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy" – Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy


12:15 – 12:30

Przerwa


12:30 – 13:00

"Działalność OPZZ w zakresie wzrostu dochodów z pracy i obrony praw pracowniczych" – Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ


13:00 – 13:45

Dyskusja


13:45 – 14:00

Podsumowanie i zamknięcie seminarium: Jan Guz – przewodniczący OPZZ


Serdecznie zapraszamy!


www.opzz.org.pl


---


NSZZ "Solidarność"


Światowy Dzień Godnej Pracy

(07.10) Dzisiaj Światowy Dzień Godnej Pracy. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" wezmą udział w manifestacji w Paryżu organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych.

Manifestacja w Paryżu jest wyrazem poparcia dla światowej kampanii "Godna praca - Godne Życie" (Decent Work-Decent Life - www.solidarnosc.org.pl/wydarzenia/godna/wddw.htm), wzywającej rządy i przywódców światowych do wprowadzania w życie obietnic zawartych w Ministerialnej Deklaracji ECOSOC przy ONZ z 2006 r. Zobowiązali się oni w niej do tworzenia na poziomie krajowym i międzynarodowym, środowiska sprzyjającego osiągnięciu pełnego i produktywnego zatrudnienia i godnej pracy. Podczas manifestacji w Paryżu związkowcy zgromadzą się przy placu Trocadero przed siedzibą francuskiego Komitetu ds. Społecznych i Gospodarczych w centrum Paryża.

Idea godnej pracy łączy związki zawodowe na całym świecie. Godna praca, jako idea i program działań, została wprowadzona i początkowo była promowana przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1999 r. Idea ta składa się z czterech filarów: zatrudnienia, praw, ochrony i dialogu. Idea Godnej Pracy oparta jest na przekonaniu, że wszystkie te cztery czynniki są konieczne w kreowaniu najlepszej przyszłości oraz dla postępu społecznego.

- Biorąc udział w organizowanej w Światowy Dzień Godnej Pracy manifestacji w Paryżu chcemy wyrazić swoje poparcie dla wspólnej idei godnej pracy łączącej wszystkich związkowców. Od lipca br. NSZZ "Solidarność" prowadzi kampanię "Godna praca, godna emerytura" na rzecz godnych płac i emerytur - komentuje Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ "Solidarność".

Decyzją kongresu założycielskiego MKZZ 7 października został ustawiony Światowym Dniem Godnej Pracy. Tego dnia ruch związkowy na całym świecie planuje działania rozpowszechniające ideę godnej pracy.


Dział Informacji KK, www.solidarnosc.org.pl


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl