Przesłania

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający konwenję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
[2008-02-26]
Preambuła Państwa Strony niniejszego Protokołu, Oświadczając, iż skuteczne działania mające na celu zwalczanie handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, wymagają kompleksowego...


Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji
[2008-02-26]
Wstęp * Zważywszy, że prostytucja i towarzyszące jej zło - handel ludźmi w celach prostytucji, są sprzeczne z godnością i wartością człowieka oraz zagrażają dobru jednostki, rodziny i...


Deklaracja końcowa Europejskiego Kongresu Obywatelskiego
[2001-03-28]
Europejski Kongres Obywatelski Dla zwolenników neoliberalnej globalizacji wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej euro jest celem samym w sobie, wystarczającym do udowodnienia sukcesu budowy...


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
[2001-03-27]
10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie...


Pakt Jubileuszowy dla globalnej sprawiedliwości i solidarności
[1999-10-18]
Oświadczenie końcowe międzynarodowego kolokwium na temat: Gospodarka globalna i synody kontynentalne: Dialog z instytucjami finansowymi, przemyślenie naszej odpowiedzialności...


DEKLARACJA HABITAT
[1999-06-11]
przyjęta przez Konferencję Narodów Zjednoczonych 11.6.1976 w Vancouver Preambuła Konferencja, uznając że warunki życia olbrzymiej liczby ludzi w osiedlach ludzkich są nie do przyjęcia,...


MIĘDZYNARODOWY PAKT...
[1999-01-01]
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH Państwa Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie z zasadami ogłoszonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie przyrodzonej...


MIĘDZYNARODOWY PAKT...
[1999-01-01]
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOłECZNYCH I KULTURALNYCH Państwa Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie z zasadami ogłoszonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie...
Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl