Uchwały, komunikaty

Aktualizacja danych osobowych
[2004-02-01]

W związku z realizacją przez Zarząd Główny Uchwały tutaj, informujemy, iż z dniem 1 lutego 2004 rozpoczęliśmy aktualizację stanu osobowego członków Stowarzyszenia i wysyłkę listów z poniższą Uchwałą:

01.02.2004

W związku z realizacją Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia ATTAC z dnia 28.10.2003., (...Walne Zebranie zobowiązuje Zarząd Główny do skreślenia z listy członków Stowarzyszenia osób, które do 31 stycznia: - nie wpłacą składek, - nie nadeślą pisemnego wniosku o zwolnienie ze składek członkowskich, - nie nadeślą pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu ATTAC), oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia (par. 22, pkt.1 - 3), z przykrością informujemy, że z powodu nie wywiązania się ze swych statutowych zobowiązań wobec Stowarzyszenia ATTAC, został Pan skreślony z listy członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze Statutem (par. 22, pkt.2), przysługuje Panu możliwość odwołania się od tej decyzji do Zarządu Głównego Stowarzyszenia ATTAC Polska w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.

Informujemy również, iż osoby chcące obecnie aktywnie działać w Stowarzyszeniu, mogą ponownie złożyć deklarację wstąpienia do ATTAC, która zostanie rozpatrzona przez Zarząd Główny.

Z poważaniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia ATTAC Polska

----------

Po zakończenie wysyłki listów powstanie nowa baza adresowa członków Stowarzyszenia ATTAC Polska, oraz utworzona zostanie lista dyskusyjna ATTAC, mająca służyć wymianie informacji między każdym z nas.

W związku z tym prosimy osoby, które mają e-maile, o nadesłanie ich na adres attac@attac.org.pl, a osoby, które ich nie posiadają komputerów, o założenie e-maili, np. u przyjaciół, lub nawet w kawiarence internetowej. To najtańszy środek informacji, więc powinniśmy z niego korzystać. Oczywiście, że osoby, które nie są w stanie dokonać tego z różnych przyczyn (np. finansowych lub zdrowotnych), będą otrzymywać informacje pocztą - w postaci biuletynów itp.).

Osoby, które nadal działają w Stowarzyszeniu i wywiązują się ze statutowych zobowiązań (za co serdecznie dziękujemy), otrzymywać będą regularnie (od końca lutego) materiały wydane przez ATTAC (biuletyn "Ziarnko Piasku", biuletyn wewnętrzny, ulotki, znaczki, nalepki itp.).


Zarząd Główny Stowarzyszenia ATTAC Polska


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl