Jesteś tutaj: Publicystyka

Publicystyka

Król Midas i fałszywi prorocy

Niektórzy pionierzy nowej gospodarki uroczyście zaprzeczają, jakoby zajmowali się biznesem po to, by zarabiać pieniądze. "Nie zabiegam o to" - mówi Tim Koogie, dyrektor naczelny Yahoo! "To, co mnie interesuje, to wcale nie jest robienie pieniędzy per se" - zauważa najbogatszy człowiek świata Bill Gates. "Nie siedzę w tym dla bogactwa" - ogłasza człowiek z przegródki numer 2 Larry Ellison. "Nigdy nie dbałem o pieniądze" - dołącza do chóru Steve Jobs z Apple. "Tu nie chodzi o pieniądze" - przysięga Mary Meeker, guru inwestycji firmy Morgan Stanley. Nawet Charles Schwab, którego firma obiecuje klientom właśnie zarabianie pieniędzy, upiera się, że tu o nie wcale nie chodzi.

Mitologia Światowej Organizacji Handlu

Przed listopadem 1999 roku niewielu Amerykanów wiedziało, co oznacza skrót WTO (World Trade Organization), jeszcze mniej było świadomych tego, na czym polega praca tej instytucji. Światowa Organizacja Handlu ewoluowała z Porozumienia Ogólnego na temat Ceł i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) i została oficjalnie ustanowiona w 1995 roku. Skupia ona obecnie 135 państw, a o wejście do niej ubiegają się 32 kolejne, w tym Chiny oraz byłe republiki ZSRR.

Apel o mobilizację Światowego Forum Społecznego w Porto Alegre

Siły społeczne z całego świata zgromadziły się tu, na Światowym Forum Społecznym w Porto Alegre. Stowarzyszenia i niezależne organizacje pozarządowe, ruchy i organizacje, intelektualiści i artyści - stanowimy wspólnie wielki sojusz na rzecz stworzenia nowego społeczeństwa, wolnego od dominującej dziś logiki, wedle której wolny rynek i pieniądze są jedyną miarą warości. Davos reprezentuje koncentrację majątku, globalizację nędzy i niszczenie naszej planety. Porto Alegre reprezentuje nadzieję, że możliwy jest nowy świat, w którym problemy natury i istot ludzkich znajdą się w centrum uwagi.

First things manifesto 2000

My, niżej podpisani, jesteśmy grafikami, dyrektorami artystycznymi, ludźmi zajmującymi się komunikacją wizualną. Wychowano nas w świecie, w którym technikę i narzędzia reklamy uporczywie przedstawiano nam jako najbardziej dochodowy, efektywny i pożądany sposób na spożytkowanie naszych talentów. Wielu nauczycieli i mentorów naszego zawodu promuje ten pogląd, rynek nagradza go, a książki i publikacje umacniają.

Tekst założycielski Attac Francja

Globalizacja finansowa zwiększa ekonomiczną niepewność i nierówności społeczne. Deprecjonuje wybory dokonane przez narody, omija instytucje demokratyczne i suwerenne państwa. Działania w interesie ogólnym zastępuje logika spekulacji, wyrażającą interesy wyłącznie przedsiębiorstw ponadnarodowych i rynków finansowych.

"Dokonania" Banku Światowego i MFW

W 1994 upłynęła 50 rocznica powołania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) i Banku Światowego w czasie konferencji pod angielskim i amerykańskim przewodnictwem w Bretton Woods, (New Hampshire), w której uczestniczył, między innymi, lord Keynes. Ludzie z ponad 70 krajów, w których, w ciągu ostatnich 14 lat wprowadzono 566 programów IMF i Banku Światowego na rzecz stabilizacji i "strukturalnego dostosowania (tzw. SAP-ów), mają niewiele powodów do świętowania tej rocznicy. W rzeczywistości, od Nigerii po Jamajkę, termin SAP wszedł do mowy potocznej jako synonim gospodarczej nędzy.

Kres fundamentalizmu rynkowego

W 1926 roku John Maynard Keynes napisał swój słynny esej "The End of Laissez-Faire". Od tamtego czasu historia kroczyła przez okres Wielki Kryzys, "gorące" i zimne wojny, ustanowienie ustroju Brettona, zniesienie wymienialności dolara amerykańskiego na złoto, kryzys naftowy, oraz informatyczną i telekomunikacyjną rewolucję. Sytuacja pod koniec 20 wieku, po zatoczeniu pełnego koła, wydaje się dość podobna do tej z późnych lat 20-tych.

Czy rzeczywiście nie ma alternatywy?

Przyczynek do krytyki neoliberalnego fatalizmu

Obecny model rzeczywistości społeczno - gospodarczej jest najczęściej określany jako "rzeczywistość zglobalizowana". Przy czym, modny ostatnio termin "globalizacja" oznacza po prostu serie zmian społeczno-gospodarczych. Na naszych oczach zmienia się całkowicie gospodarka, struktura społeczna, polityka i kultura. Szereg przemian, wynikający z zatarcia naturalnych granic (politycznych, geograficznych i kulturowych) wyzwala za sobą całą serię nieznanych dotąd zjawisk - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Kryzys globalizacji

Doktryna znana jako Konsensus waszyngtoński stała się swoistego rodzaju wyznaniem apostolskim globalizacji. Była wyrazem przekonania, że rynki są wydajne, że państwa nie są potrzebne, że biedni i bogaci nie posiadają sprzecznych interesów, i że wszystko w ogóle pójdzie w jak najlepszą stronę, jeśli tylko pozostawimy to w spokoju.

Kontakt

 info@attac.pl

    

© wszystkie prawa zastrzeżone