Jesteś tutaj: Publicystyka Minimalny dochód gwarantowany

Minimalny dochód gwarantowany

Minimalny dochód gwarantowany - skutecznym sposobem walki z ubóstwem i wyzyskiem pracowników.

Co to jest minimalny dochód gwarantowany?

W przypadku osób bezrobotnych jest to zasiłek pozwalający na godne przeżycie i zapewniający integrację społeczną osób do tej pory wykluczonych ze społeczeństwa z powodu braku środków do życia.

W przypadku pracowników minimalna płaca. Niestety, praca za wynagrodzeniem nie pokrywającym kosztów utrzymania (tzw. podaż głodowa) na dłuższą metę również grozi wyrzuceniem na margines życia społecznego i gospodarczego w równym stopniu, co bezrobocie.

Kto będzie mógł otrzymać minimalny dochód gwarantowany?

Każdy, kto wskutek niezawinionego braku pracy jest pozbawiony środków do życia oraz wszyscy pracownicy, dla których będzie wyznaczony odpowiedni poziom minimalnej płacy.

Kto opracował koncepcję minimalnego dochodu gwarantowanego?

Autorem tego pomysłu są „Europejskie Marsze Przeciwko Bezrobociu, Niepewności Zatrudnienia oraz Wykluczeniu Społecznemu” – jest to największy ruch w Europie skupiający organizacje bezrobotnych.

Dlaczego minimalny dochód gwarantowany jest potrzebny?

- Płaca minimalna to większa ochrona przed przestępczością !

- Płaca minimalna to wspieranie zdrowej konkurencji !

- Płaca minimalna to wsparcie dla inicjatywy,
przedsiębiorczości, a także ochrona konsumenta !

- Płaca minimalna nie tworzy bezrobocia !

Przyłącz się do naszej kampanii !

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie ATTAC jest jednym z największych ruchów międzynarodowych przeciwstawiających się neoliberalnej globalizacji.

Do głównych celów ATTAC należą: wzmacnianie demokracji, coraz bardziej ograniczanej przez międzynarodowe instytucje finansowe, oraz walka o sprawiedliwość społeczną.

Przeciwstawiamy się wszelkim formom wyzysku i dyskryminacji jednostek, grup społecznych, narodów prowadzonych za pomocą dominacji ekonomicznej, przymusu politycznego oraz regulacji prawnych sprzyjających korupcji i powstawaniu nieuzasadnionych przywilejów (np. w postaci ulg i preferencji podatkowych).

ATTAC powstał w 1998 roku we Francji, obecnie ruch ten działa w blisko 50 krajach, polski oddział działa od roku 2001.

ATTAC w Polsce organizuje spotkania i pokazy filmów, poświęcone problemom społecznym, wspiera organizacje bezrobotnych i związki zawodowe, uczestniczy również w ruchu antywojennym.

Zapraszamy do współpracy!
01.12.2003

Kontakt

 info@attac.pl

    

© wszystkie prawa zastrzeżone